Oceňování nemovitostí

Objednávka služebKlient
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
č.p.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:

Tučně jsou označeny povinné údaje.

Ocenění

Objednávám u Vás provedení znaleckého posudku (Tržního ocenění) pro nemovitost:

rodinný dům
garáž
pozemek
nájemní dům
výrobní areál
chata
byt
věcné břemeno
jiná nemovitost (uveďte jaká)

Znalecký posudek (Tržní ocenění) požaduji pro účely:


daň darovací, dědická,
z převodu nemovitosti
prodej, zástava bance
jiný účel (uveďte jaký)
   
Posudek potřebuji do: (termín)
Navrhněte termín, do kdy posudek potřebujete, obvyklá doba je 7-14 dní, dle velikosti nemovitosti, druhu ocenění a účelu. Po odeslání objednávky se Vám obratem ozvu.
Minimální potřebné doklady
  • výpis z katastru nemovitostí
  • snímek z katastrální mapy
  • nabývací tituly (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví, restit.výměr, darovací smlouva ap.)
  • pokud vlastníte starý znalecký posudek z minulých let
  • projektová stavební dokumentace, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí ap.

Design by N-com